کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز با شاخص ۱۰۷ ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۷۴۴۹۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۷۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۴۶۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۱۱۹ در وضعیت ناسالم ثبت شد.
کد خبر: ۷۴۴۴۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۱۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۷۴۳۸۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۰۳ برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۷۴۳۴۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۱ در وضعیت قابل قبول (سالم) است.
کد خبر: ۷۴۲۷۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با شاخص ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.
کد خبر: ۷۴۲۴۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۸ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۴۲۰۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۳۷ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
کد خبر: ۷۴۱۸۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۷۴۱۴۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان کرمان از بالابودن شاخص کیفی هوا در شهرستان بم خبر داد.
کد خبر: ۷۴۰۹۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۹ در وضعیت سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۷۴۰۵۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۶۵ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۳۹۷۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ساعتی ۷۹ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۳۹۴۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۵ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۳۸۶۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۳ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۳۶۶۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۰ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۳۶۱۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۹۵ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۳۶۰۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین ۷۴ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۳۵۷۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۶۹ در وضعیت سالم است.
کد خبر: ۷۳۵۶۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷