هواشناسی آبادان
آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۸۴۵۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با وزش باد است.
کد خبر: ۷۸۴۲۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۸۴۱۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


دمای امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر چند درجه افزایش یافت.
کد خبر: ۷۸۴۰۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۸۳۹۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۸۳۸۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۸۳۷۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷


دمای امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر چند درجه افزایش یافت.
کد خبر: ۷۸۳۶۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است.
کد خبر: ۷۸۳۴۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵


دمای هوای امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر چند درجه افزایش یافت.
کد خبر: ۷۸۳۳۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴


دمای هوای امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر چند درجه افزایش یافت.
کد خبر: ۷۸۳۲۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با وزش باد است.
کد خبر: ۷۸۳۰۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با وزش باد است.
کد خبر: ۷۸۳۰۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با وزش باد است.
کد خبر: ۷۸۲۹۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با غبار است.
کد خبر: ۷۸۲۸۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با گرد و غبار است.
کد خبر: ۷۸۲۷۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹


رطوبت هوای امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به ۷۵ درصد رسید.
کد خبر: ۷۸۲۵۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸


رطوبت هوا امروز در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به ۷۱ درصد رسید.
کد خبر: ۷۸۲۴۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷


رئیس سازمان هواشناسی خوزستان گفت:پدیده رطوبت و شرجی تا اواخر هفته آینده در آبادان و خرمشهر روند افزایشی به خود می‌گیرد.
کد خبر: ۷۸۲۳۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶


آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهر صاف همراه با وزش باد است.
کد خبر: ۷۸۲۲۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵