یک دانشمند ایرانی با به کار بردن ته سیگار در آسفالت علاوه بر حفظ محیط زیست به قدرت تحمل ترافیک این ماده نیز افزوده است.
کد خبر: ۶۱۹۳۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶