سامانه نیما
بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۷۷ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۹۰۲۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۳۶۷ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۹۰۱۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۴۲۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۹۹۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۷۴ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۹۸۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۹۰ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۹۳۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۹۲۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۳۸ میلیون دلار به صورت حواله به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۹۱۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱


سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۷۴ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۸۹۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۱۷۳ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۸۶۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۶۸ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۸۲۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۹۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۸۰۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳


طی امروز؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۷۴۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۳۵۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بود.
کد خبر: ۷۸۷۳۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۳۶۰ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۷۲۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۶۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۶۸۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳


امروز صورت گرفت؛
بر اساس اعلام بانک مرکزی، امروز ۲۲۰ میلیون دلار به منظور تامین ارز واردات کشور در سامانه نیما معامله شده است.
کد خبر: ۷۸۶۷۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۶۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۶۵۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۳۵۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۶۴۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱


بانک مرکزی اعلام کرد؛
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۵۶ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۵۷۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴


امروز انجام شد؛
سامانه نیما طی امروز شاهد عرضه ۲۹۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
کد خبر: ۷۸۵۰۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸