بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان همراه است.
کد خبر: ۷۷۳۳۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۷۳۲۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۷۳۱۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییر اندک همراه است.
کد خبر: ۷۷۲۹۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.
کد خبر: ۷۷۲۸۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
با مبلغی حدود ۱۸۴ میلیون تومان امکان خرید خودرو‌هایی مانندسمند LX ساده مدل سال ۱۳۹۹ و موارد مشابه را دارید.
کد خبر: ۷۷۲۸۲۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.
کد خبر: ۷۷۲۷۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان همراه است.
کد خبر: ۷۷۲۶۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان اندک همراه است.
کد خبر: ۷۷۲۴۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۷۲۳۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۷۲۲۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۷۲۱۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.
کد خبر: ۷۷۱۸۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش اندک همراه است.
کد خبر: ۷۷۱۷۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان اندک همراه است.
کد خبر: ۷۷۱۵۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
در این گزارش میزان تغییرات نرخ خودر‌وهای پرفروش داخلی را نسبت به آخرین معاملات ۹۹ بررسی کرده ایم.
کد خبر: ۷۷۱۴۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان اندک همراه است.
کد خبر: ۷۷۱۴۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با نوسان همراه است.
کد خبر: ۷۷۱۳۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
با مبلغی حدود ۱۹۷ میلیون تومان امکان خرید خودرو‌هایی مانند سمند LX ‏، EF۷ مدل سال ۱۳۹۹ و موارد مشابه را دارید.
کد خبر: ۷۷۱۱۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


بازار خودرو زیر ذره بین باشگاه خبرنگاران جوان؛
با مبلغی حدود ۱۲۳ میلیون تومان امکان خرید خودرو‌هایی مانند پراید ۱۱۱ ‏، SE مدل سال ۱۳۹۹ و موارد مشابه را دارید.
کد خبر: ۷۷۱۰۵۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۰