قیمت ارز آزاد در دوم اردیبهشت؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و ۳۶۹ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۴۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲


قیمت ارز آزاد در یکم اردیبهشت؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و ۳۶۹ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۳۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


قیمت ارز آزاد در ۳۱ فروردین؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و ۵۳۱ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۲۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


قیمت ارز آزاد در ۳۰ فروردین؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و ۸۸۱ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۱۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


قیمت ارز آزاد در ۲۹ فروردین؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و ۸۸۱ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۰۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


قیمت ارز آزاد در ۲۸ فروردین؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و ۹۹۴ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۲۸۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


قیمت ارز آزاد در ۲۷ فروردین؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۳ هزار و ۹۹۱ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۲۸۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷


قیمت ارز آزاد در ۲۶ فروردین؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۹۵ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۲۷۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


قیمت ارز آزاد در ۲۵ فروردین؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۱۶۸ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۲۶۱۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


قیمت ارز آزاد در ۲۳ فروردین؛
نرخ دلار در صرافی‌های رسمی با قیمت ۲۴ هزار و ۳۶۸ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۲۳۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


قیمت ارز آزاد در ۲۱ فروردین؛
نرخ دلار دو روزی می‌شود که در تابلو‌های صرافی‌های رسمی تغییر نکرده و با قیمت ۲۴ هزار و 288 تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۷۲۱۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


قیمت ارز آزاد در ۲۰ فروردین؛
بر اساس اعلام صرافی ملی، نرخ دلار ۱۷۹ تومان و نرخ یورو نیز ۳۴ تومان نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
کد خبر: ۷۷۲۰۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


قیمت ارز آزاد در ۱۷ فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۴۶۵ تومان است.
کد خبر: ۷۷۱۷۰۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


قیمت ارز آزاد در ۱۵ فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۳۶۵ تومان است.
کد خبر: ۷۷۱۴۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


قیمت ارز آزاد در ۱۴ فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۵ هزار و ۱۷۱ تومان است.
کد خبر: ۷۷۱۳۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


قیمت ارز آزاد در چهارم فروردین؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۳۴۰ تومان است.
کد خبر: ۷۷۰۶۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۴


قیمت ارز آزاد در ۲۸ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۳۸تومان است.
کد خبر: ۷۷۰۱۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸


قیمت ارز آزاد در ۲۷ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۴ هزار و ۸۹ تومان است.
کد خبر: ۷۷۰۰۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


قیمت ارز آزاد در ۲۶ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۳ هزار و ۹۱۶ تومان است.
کد خبر: ۷۶۹۹۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶


قیمت ارز آزاد در ۲۵ اسفند؛
امروز قیمت هر اسکناس دلار براساس نرخ صرافی ملی ایران ۲۳ هزار و ۹۱۶ تومان است.
کد خبر: ۷۶۹۸۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵