نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۸۵ متری با ۱۴ سال عمر بنا، واقع در منطقه صادقیه به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۶۲۸۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۱ متری با ۱۷ سال عمر بنا، واقع در منطقه پونک به مبلغ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۶۲۸۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۱۲۰ متری واقع در منطقه سعادت آباد، خیابان سازمان آب به مبلغ ۱۶ میلیون تومان اجاره و ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۶۲۶۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۴۰ متری واقع در منطقه مشیریه، خیابان سازمان آب به مبلغ یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اجاره و ۳۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۶۲۴۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در منطقه مجیدیه، خیابان عبدالهی به مبلغ ۲ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۶۲۳۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۰ متری واقع در منطقه علی آباد، خیابان تختی به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۳۵ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۶۱۲۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۳۸ متری با ۵ سال عمر بنا، واقع در منطقه جیحون به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۶۰۷۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۶ متری واقع در منطقه ستارخان، خیابان شادمهر به مبلغ ۵ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۶۰۷۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۸ متری با ۱۴ سال عمر بنا، واقع در منطقه نواب به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۵۹۴۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۱۰۰ متری واقع در منطقه مرزداران، خیابان سیمرغ ۱۹ به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۵۹۴۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۸ متری با ۱۴ سال عمر بنا، واقع در منطقه نواب به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۵۹۱۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۴ متری واقع در منطقه وحیدیه، خیابان کوکبیان به مبلغ ۲ میلیون تومان اجاره و ۶۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۵۸۷۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۱۲۵ متری با ۵ سال عمر بنا، واقع در منطقه شهر پردیس، فاز ۲ به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۵۸۵۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۹۵ متری واقع در منطقه بهارستان، خیابان نادری به مبلغ ۳ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۵۸۵۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۴ متری با ۱۶ سال عمر بنا، واقع در منطقه جیحون، خیابان خان بیگی به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۵۸۴۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در منطقه نارمک، خیابان دردشت به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۵۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۵۸۴۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۰ متری واقع در منطقه امیریه، خیابان امیر بهادر به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۵۷۶۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۸۵ متری با عمر بنای ۲ سال، واقع در منطقه پونک به قیمت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۵۷۲۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۴ متری واقع در منطقه بریانک، خیابان حسام الدین به مبلغ یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۵۷۱۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۸۵ متری واقع در منطقه یوسف آباد، خیابان مقدم  به مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
کد خبر: ۷۵۶۶۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱