نرخ ارز‌های خارجی
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۴۴۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۴۳۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۴۱۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۴۰۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۳۹۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۳۷۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۳۶۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۳۳۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۳۰۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۲۴۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۲۳۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۲۰۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۸۱۹۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۷۵۰۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۷۴۸۷۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۷۴۷۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۷۴۵۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۷۴۴۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۷۴۳۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به این شرح اعلام شد.
کد خبر: ۷۷۴۱۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹