بیش از هزار نفر از کشاورزان شرق اصفهان با تجمع در روستای وجاره خواستار حقابه کشاورزی خود شدند.
کد خبر: ۷۵۵۳۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


مدیر تعاون روستایی استان سمنان:
احسان عباسپور گفت: ۱۰۰ درصد مطالبه کشاورزان در زمینه خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان از مزرعه‌های منطقه کالپوش میامی پرداخت شد.
کد خبر: ۷۲۱۶۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱