مدرسه تلویزیونی
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه چهاردهم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۷۸۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه یازدهم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۷۴۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه دهم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۷۳۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یک‌شنبه نهم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۷۲۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه، هشتم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۷۱۳۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۷ خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۷۰۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه، پنجم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۶۸۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه چهارم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۶۷۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه سوم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۶۶۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه اول خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۶۴۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۳۱ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۶۳۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنجشنبه ۳۰اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۶۱۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۲۸ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۶۰۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۲۸ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۶۰۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۵۹۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۵۹۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۲۶ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۵۸۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۲۶ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۵۸۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۵ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۵۷۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵


براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ٢۴ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
کد خبر: ۷۷۵۵۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲