بسته دانلودی
بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۳۲۸)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۳۲۸)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۸۰۷۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۱


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۳۰۷)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۳۰۷)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده ایم.
کد خبر: ۷۶۴۵۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۳۰۶)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۳۰۶)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده ایم.
کد خبر: ۷۶۳۷۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۳۰۱)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۳۰۱)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده ایم.
کد خبر: ۷۵۹۸۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۹۹)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۹۹)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده ایم.
کد خبر: ۷۵۸۱۹۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۹۷)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۹۷)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده ایم.
کد خبر: ۷۵۶۵۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۹۱)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۹۱)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده ایم.
کد خبر: ۷۵۱۹۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۹۰)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۹۰)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده ایم.
کد خبر: ۷۵۱۱۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۸۷)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۷)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۴۸۷۷۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۱


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۸۶)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۶)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۴۷۹۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۸۵)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۵)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۴۷۳۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۸۴)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۴)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۴۶۴۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۸۳)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۳)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۴۵۶۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۸۱)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۱)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۴۴۱۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۸۰)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۰)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۴۳۳۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۳


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۷۹)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۷۹)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۴۱۷۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۷۶)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۷۶)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۳۹۴۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۷۴)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۷۴)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۳۷۷۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۷۲)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۷۲)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۳۶۳۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۲۶۸)؛
در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۶۸)، بهترین نرم افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.
کد خبر: ۷۳۲۰۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹


۱۲