تفاوت اتانول با متانول
اتانول یا متانول؛
استفاده از الکل صنعتی متانول به جای الکل سفید اتانول برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به منظور ضد عفونی کردن می تواند موجب مرگ شود.
کد خبر: ۷۲۷۵۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰