فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۶۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


فیلم کلاس علوم تجربی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۵۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۱۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۱۳۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۸۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۶۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۳۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


فیلم کلاس علوم تجربی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۱۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۰۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸


فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۹۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۵۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


فیلم کلاس علوم تجربی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۳۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۲۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۹۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۷۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۴۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۶۹۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۶۴۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


فیلم کلاس علوم تجربی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۶۰۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱