دروس پایه هشتم
فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۳۰۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۶۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


فیلم کلاس علوم تجربی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۵۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۲۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۲۱۶۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۷۱۳۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۸۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۸۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۶۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۳۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


فیلم کلاس علوم تجربی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۱۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۹۰۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸


فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۹۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۵۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


فیلم کلاس علوم تجربی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۳۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۲۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


فیلم کلاس ریاضی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۸۱۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


فیلم کلاس زبان انگلیسی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۹۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


فیلم کلاس ادبیات فارسی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۷۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۷۴۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴