مبارزه ملخ صحرایی
در سه هفته گذشته رد یابی ملخ صحرایی در سطح ۵٠٠ هزار هکتار از اراضی جنوب سیستان و بلوچستان انجام شده است.
کد خبر: ۷۵۶۱۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶


رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۷۷ هزار و ۱۲۷ هکتار از مراتع این استان از آبان سال گذشته علیه ملخ صحرایی سمپاشی شده است.
کد خبر: ۷۳۹۳۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸


رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۶۴ هزار و ۸۶۹ هکتار از مراتع این استان از پنجم آبان پارسال تاکنون علیه ملخ صحرایی سمپاشی شده است.
کد خبر: ۷۳۷۹۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳۹ هزار و ۱۲۰هکتار از مراتع این استان از پنجم آبان پارسال تاکنون علیه ملخ صحرایی سمپاشی شده است.
کد خبر: ۷۳۷۰۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


طوقی گفت: ۲۵ تن انواع سم برای مقابله با ملخ صحرایی در سطح ۵۲ هزار و ۳۳۰ هکتار از مراتع این استان مصرف شده است.
کد خبر: ۷۳۳۳۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸


رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سطح مبارزه با ملخ صحرایی در این استان از پنجم آبان سال گذشته تاکنون به ۵۳ هزار و ۲۸۵ هکتار رسیده است.
کد خبر: ۷۳۳۳۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸