تأمین نور
شهردار مهران عنوان کرد؛
شهردار مهران گفت: از تامین روشنایی در میدان هفت تیر توسط شهرداری مهران خبر داد.
کد خبر: ۷۳۷۴۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲